SON TV

Mehmet Ekinci: Sahtecilik yok

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan aldığı izinle Şike Başkanı Mehmet Ekinci ilk kez konuştu

Mehmet Ekinci: Sahtecilik yok
  • Spor
  • 23 Mayıs 2014 8:21

Fenerbahçeli avukatların Aziz Yıldırım’ın sahte tutanaklarla mahkum edildiği iddiasına şike mahkemesi başkanı Mehmet Ekinci cevap verdi. Ekinci, “Sahtecilik yok, herşey hukuka uygun.. Neredeyse tüm Türkiye’nin gözü önünde yürüyen bir yargılamada savunma hakkının kısıtlandığı, duruşma tutanaklarının verilmediği gibi iddiaların gerçek olması mümkün değildir” dedi.

Fenerbahçeli avukatların şike davasında sahte tutanak hazırlandığı kararın bu gerçekdışı tutanaklar üzerinden verildiği iddiasına yargılamayı yapan heyetin başkanı Hakim Mehmet Ekinci’den cevap geldi Şike başkanı Mehmet Ekinci, önemli değerlendirmelerde bulundu.

5 AY SÜRDÜ

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’ndan aldığı izinle açıklama yapan Mehmet Ekinci şunları söyledi: Şike davası olarak bilinen yargılama 14 Şubat 2012’de başlayıp 2 Temmuz 2012’de tamamlandı. Bazı basın yayın organlarında mahkeme heyetine yönelik bir kısım sanık müdafilerince sahte duruşma tutanağından bahisle HSYK ya şikayet başvurusu yapıldığını okuduk. Araştırdık maalesef doğruymuş. Verilen karar Yargıtay 5 Ceza Dairesince esas yönüyle tamamen onanmış, ancak erteleme konusundaki kararla ilgili olarak bir kısım sanıklar yönüyle bozuldu.

ÇİFT TUTANAK DOĞAL

Yargılamada 1 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan 25 celse görüntülü yapıldı. Her ay 1 hafta boyunca 4 celse olarak yapılan duruşmaların çözümü yaptırılarak dosyaya intikal ettirildi. Sesli ve görüntülü duruşma yapıldığı anda o günkü duruşmada yapılanlar ile ilgili olarak tutulan tutanak ve daha sonra ilgili bölümü sesli- görüntülü yapılan duruşma zabıtları da çözüm yapılarak taraflara iletildi. Dolayısıyla aynı güne ilişkin iki duruşma tutanağı olması işin doğası gereğidir. Yine bu çözümler mahkeme heyeti tarafından kontrol edilerek gerektiğinde kayıtlar yeniden dinlenerek imzalanıp taraflara iletildi. Kaldı ki sanıkların ve müdafilerinin savunmaları yazılı olarak da taraflarca mahkemeye sunulmuş ve mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

HER ŞEY TÜRKİYE’NİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Neredeyse tüm Türkiye’nin gözü önünde yürüyen bir yargılamada savunma hakkının kısıtlandığı, duruşma tutanaklarının verilmediği gibi iddiaların gerçek olması mümkün değildir. 26-27-29.06.2012 tarihindeki celseler ile 02/07/2012 tarihindeki karar celsesi görüntülü yapılmamış, bu celseye kadar yapılmış olan ayrıntılı savunmalar ve çapraz sorgu dışında kalan hususlardaki taleplerin alınması mahkeme başkanı tarafından mahkeme katibine yazdırılmak sureti ile gerçekleştirilmiştir. Tüm duruşma görüntüleri emanete alınmış ve denetime olanak sağlanmıştır. Nitekim bu husus Yargıtay temyiz safhasında bazı sanıklarca dile getirilmiş ancak bir tebligat eksikliğini bile farkeden Yargıtay ilgili dairesince bu hususun denetlenmediği iddiası da izahı mümkün değildir. Yargılama sırasındaki görüntülü duruşmaların çözümleri yapılarak duruşma zabıtları bir sonraki duruşma öncesinde isteyen tüm taraflara kalemce sunulmuştur.

HİÇBİR ŞİKAYET ALMADIK

Görüntülü yapılmayan duruşmalardaki zabıtlar duruşma salonunda isteyen taraf ve vekillerine gerek duruşma salonunda gerekse kalemde yazılı kağıt ortamında veya CD ortamında dağıtılmıştır. Bugüne kadar da mahkemeye duruşma tutanaklarının temin edilemediğine yönelik yapılmış herhangi bir sözlü veya yazılı başvuru bulunmamaktadır. Yine sanık ve müdafiler tarafından yargılama sonunda kadar söylediklerinin kısmen veya tamamen yanlış veya eksik aktarıldığı hususunda bir talep dile getirilmemiştir. Tam tersine yargılamanın tam bir hakkaniyet içerisinde yürütüldüğü hususu sanık ve müdafilerince duruşma sırasında ve sonrasında dile getirilmiş bunu doğrulayan duruşma tutanakları, sesli ve görüntülü kayıtlar ile yazılı ve görsel medyadaki beyanlarda herkesce malumdur.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Bugüne kadar mahkeme heyeti olarak hiçbir basın organına bunca yazılanlara rağmen bir açıklama yapılmadık. Özellikle yargılanmanın yenilenmesi talebi ve Anayasa Mahkemesi ne yapılan başvurular sebebiyle bundan imtina ettik. Ancak iş mahkeme heyetini sahtecilik yapmak hususunda suçlamaya gelince bu değerlendirmeyi yapmayı uygun gördük. Şunu belirtmek isterim ki sahtecilik iddiası ortaya atılması hiçbir bir hukuk kural ve etiğine uymamaktadır. Mahkeme heyeti hakkında sahtecilik iddiasını ortaya atanlar hakkında iftira suçundan gerekli hukuki ve cezai yollara başvurduk.

İŞTE O BELGE: