SON TV

Ünlülerin ilginç hobileri

Magazin dünyasının ünlü isimleri özel hayatlarında ilginç hobilerle kafalarını boşaltıyor.

Ünlülerin ilginç hobileri

Magazin dünyasının ünlü isimleri özel hayatlarında ilginç hobilerle kafalarını boşaltıyor. Kimi cam boyuyor, kimi örgü örüyor . İşte ünlü isimlerin stres atmak için yöneldikleri ilginç yöntemler.

EKİN TÜRKMEN

Çığlık atan adam heykeli yapıyor

Çamurdan çığlık atan adam heykeli yapan Ekin Türkmen, “Planlayarak heykel yapmıyorum. Deforme olmuş suratları tercih ediyorum. Benim için de terapi oluyor” dedi.

ÖYKÜ ÇELİK

Örgü örüyor

Öykü Çelik’in şiş ve yünlerle arası iyi. Çelik, set aralarında ve boş zamanlarında ellerine şişleri alıp atkı ve bere örüyor.

HAKAN MERİÇLİLER

Arkeolojiye meraklı

Arkeolojiye meraklı olan Hakan Meriçliler, fırsat bulduğunda kazılara katılıyor. Tarihe meraklı olan sanatçı, “Oyuncu olmasaydım arkeolog olabilirdim” diyor.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU

Mandala sanatıyla kafasını boşaltıyor

Su­nu­cu­luk ve oyunculuğun ya­nı sı­ra sa­nat mü­zi­ği al­bü­mü de çı­ka­ran Eb­ru Cün­dü­be­yoğ­lu man­da­la sa­na­tıy­la il­gi­le­ni­yor. Cün­dü­be­yoğ­lu’nun evi­nin du­var­la­rı keçeli kalemle yap­tı­ğı tab­lo­lar­la süs­lü.

BEYAZIT ÖZTÜRK

Camdan heykel rahatlatıyor

Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nin Se­ra­mik-Hey­kel bö­lü­mü mezunu olan Be­ya­zıt Öz­türk, üni­ver­si­te yıl­la­rın­da se­ra­mik­ten so­ğu­yun­ca ho­bi ola­rak baş­ka sa­nat­la­ra yö­nel­di. Eve cam atöl­ye­si kur­du­ran Öz­türk, bul­du­ğu her fır­sat­ta mi­ni atöl­ye­sin­de cam­dan hey­kel­ler ya­pı­yor.

MERVE BOLUĞUR

Cam boyuyor

Merve Boluğur, “En büyük hobim cam boyamak. Evde ne bulursam boyuyorum. Hatta geçenlerde babam bir cam bardakla gelip “evdeki her şeyi boyadın, benim bardağımı da boya bari” dedi. Beni büyük ölçüde rahatlatan bir hobi. Onun dışında köpeğimle zaman geçiriyor, bir de spor yapıyorum” diye konuştu.

BERGÜZAR KOREL

Fotoğraf çekiyor

Ünlü oyuncunun en büyük hobisi fotoğraf çekmek. Yoğun çalışma temposundan fırsat bulduğunda eline fotoğraf makinasını alan Bergüzar Korel, “İki makinem var. En çok portre fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Çocukların bakışını yukarıdan görüntülemeyi çok seviyorum. Makinem sürekli elimde” dedi.

Kaynak: Bugün gazetesi

ETİKETLER: