SON TV

Hakim ve Savcı adayları yarışıyor

25. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarına Kurgusal Duruşma ve Gerekçeli Karar Yazma Yarışması düzenleniyor. Yarışmada derece alan adaylara ödüllerinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından verilmesi planlanıyor.

Hakim ve Savcı adayları yarışıyor

Türkiye Adalet Akademisi’nde (TAA) eğitimleri devam eden hakim ve savcı adaylarına Kurgusal Duruşma ve Gerekçeli Karar Yazma Yarışması düzenleniyor. 25. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarının tamamının katıldığı ve iki hafta sürecek olan Kurgusal Duruşma ve Gerekçeli Karar Yazma Yarışmasında dereceye giren adaylara ödüllerinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından verilmesi planlanıyor.

YARIŞMALARLA MESLEK HAYATINA HAZINLANIYORLAR

Hâkim ve savcı adaylarının hukuki bilgi ve deneyimlerini uygulamalı olarak yansıtmaları, meslek hayatlarına daha hazır bir şekilde başlamaları amacıyla ceza ve hukuk davaları ile insan hakları hukuku alanlarında yarışmalar düzenleniyor.

KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

Ceza davalarında kurgusal duruşma yarışmasında her takımda ağır ceza mahkemesi yargılaması esas olmak üzere 1 başkan, 2 üye hakim, 1 savcı olmak üzere 4 kişi bulunuyor. Takımlara Yargıtay aşamasından geçmiş gerçek bir dosyadan iddianame, tensip, duruşma zaptı çıkarılarak, kişi ve yerler anonimleştirilerek veriliyor. Adaylar dosyayı inceleyerek, iddianame ve tensibini hazırlarken, duruşmada, iddia ve savunma, soru yöneltme-cevaplama, son görüşler ile kısa karar yazılması isteniyor.  Adayların performansı da öğretim görevlilerinden oluşan 3 kişilik yarışma kurulu tarafından değerlendiriliyor.

GEREKÇELİ KARAR YARIŞMASI

Hukuk davaları için ise her sınıftan 3’er kişilik oluşturulan takımlardan, yarışma kurulunca tespit edilen ve takımlara bildirilen hukuk konularına ilişkin örnek bir dava dosyası inceleyerek gerekçeli kararları yazmaları isteniyor.

İNSAN HAKLARI HUKUKU YARIŞMASI

İnsan hakları alanında da, adaylardan özet bir ceza dosyasını belirlenen süre içinde inceleyip, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) yer alan hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) uygulamaları çerçevesinde değerlendirmeleri bekleniyor.

GEREKÇELİ KARAR YARIŞMASI15. Dönem İdari Yargı Hâkim adaylarının tamamının katıldığı yarışmada, takımların, kendilerine verilen idari yargı konularına ilişkin örnek bir dava dosyasını inceleyerek gerekçeli karar yazmaları isteniyor.