SON TV

HSK deprem nedeniyle alınan tedbirleri tüm teşkilata gönderdi

HSK, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası alınan tedbirleri açıkladı. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana’da ki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak olan tedbirleri içeren yazı tüm teşkilata gönderildi.

HSK deprem nedeniyle alınan tedbirleri tüm teşkilata gönderdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda 15 gün süreyle uygulanacak olan ve tüm teşkilata gönderilen tedbirler şöyle:
1) Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, otopsi işlemleri, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
2) Adli hizmet binaları hasar gören veya kullanılamayacak durumda olan adli mahallerde, yargısal iş ve işlemlerin öncelikle yargı çalışanlarının sağlığı ve depremin ortaya çıkardığı durum gözetilerek gerçekleştirilmesi, gerekirse durum normal seyrine dönünceye kadar bu amaçlarla yargısal faaliyetlere ara verilebileceğinin göz önünde bulundurulması,
3) Tarafların hazır bulunduğu hâllerde, adli hizmet binasının fiziki durumu müsaitse taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin (ifade, duruşma, keşif, v.s) daha önce plânlanan şekilde sürdürülmesi, ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilmesi,
4) Tüm milletimizi derinden etkileyen deprem felaketi sebebiyle yukarıda sayılan yer adliyelerinde sürdürülmekte olan adli iş ve işlemlerde, yine aynı yer barolarına kayıtlı olarak görev yapan avukatlar ile bu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına eski hale getirme konulu talep ve mazeretlerin yaşanan depremin yarattığı sonuçlarla birlikte hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi,
5) Deprem felaketinden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olumlu değerlendirilmesi,
6) Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması,
7) Depremin vermiş olduğu zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeden ifa etmeleri, hususlarının tüm komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.