SON TV

HSK üyeliği seçim süreci resmen başladı

HSK üyeliği seçim süreci resmen başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 22 Nisan Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığı’na başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bakan yardımcısı Hasan Yılmaz’ın doğal üye olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu’na 4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan 7’si Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarafından seçilen 11 üyenin görev süresi 7 Haziran’da bitiyor. HSK’ya Meclis tarafından seçilecek 7 üye için TMBB Başkanlığından duyuru yapıldı.

SON BAŞVURU 22 NİSAN’DA

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Anayasa’nın 159. Maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 18 ile 20’nci maddeleri gereğince, TBMM tarafından, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yedi üye seçimi yapılacağı belirtildi. Duyuruda ;

Şartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 18:00’e kadar, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Evrak Birimi TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No:223 06543 Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Başvuruda şu belgelerin teslim edilmesi gerektiğine işaret edildi:

– (a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi
– (b) Öz geçmiş
– (c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
– (ç) Nüfus cüzdanı örneği.
– (d) Yargıtay ve Danıştay üyeleri için Aday adayının üyesi olduğu kuruma göre Yargıtay Başkanlığı ya da Danıştay Başkanlığından alınacak belge
– (e) Öğretim üyeleri için görev yaptıkları yükseköğretim kurumundan alınacak belge
– (f) Öğretim üyeleri için en az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti
– (g) Avukatlar için fiili olarak bağlı olduğu barodan alacağı avukatlık süresini gösterir belge, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan avukatların çalıştıkları kurum veya kuruluştan alacakları hizmet belgesi
– (ğ) Son üç ay içinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge
– (h) Sağlık bakımından görev yapmasına engel bulunmadığına dair tek hekimden alınacak sağlık raporu
– (ı) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge
– (i) Erkek aday adayları için askerlik durum belgesi.
Duyuruda, (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin Yargıtay ve Danıştay üyeleri tarafından ibraz edilmesinin gerekmediği belirtildi.
Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belgeli başvuruların işleme konulmayacağı ifade edildi.