SON TV

HSK yeni ‘normale dönüş eylem planı’nı açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu olağanüstü şekilde toplandı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla yayınlanan kararda, yeni normale dönüş eylem planını açıklandı.

HSK yeni ‘normale dönüş eylem planı’nı açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu olağanüstü şekilde toplandı. Yeni normale dönüş eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla yayınlanan kararda, “Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil isler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer is ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına” denildi.

KARARIN AYRINTILARI ŞÖYLE;

ORJİNAL BELGEYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Mehmet Yılmaz Twitter hesabı üzerinden de kararı duyurdu. Yılmaz kararında şunları söyledi:

T.C.
HÂKIMLER VE SAVCILAR KURULU
Sayı : 87742275-010.07-0076-2020 29/05/2020
Konu : Yeni Normale Dönüs Eylem Planının Belirlenmesi
DAGITIM YERLERINE

Küresel bir krize dönüsen COVID-19 salgın hastalıgı ile mücadele etme ve kamu
saglıgının korunması amacıyla, tüm dünyada oldugu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler
alınmıs, Bilim Kurulunun tavsiyeleri dogrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da
özverisi ve aktif destegi ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıstır.
Salgınla topyekûn mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına
da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmis, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Degisiklik
Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesiyle, yargısal sürelerin durduruldugu dönem
içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri
bakımından durusmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması
gereken diger tüm tedbirler ile buna iliskin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve
Savcılar Kurulu yetkili kılınmıstır.

Genel Kurulumuz, anılan kanunun amacı dogrultusunda, çesitli tarihlerde
gerçeklestirdigi toplantılar sonrasında birçok tedbir almıs ve alınan bu tedbirler tüm yargı
teskilatı ile paylasılmıstır.

Salgının kamu saglıgı için ciddi bir tehdide dönüsmesi tehlikesi, alınan önlemlerle
kontrol altına alındıktan sonra, olagan yasam kosullarının gerekli tedbirlerle birlikte
sürdürülmesi anlamına gelen “yeni normal”’e geçis zarureti ortaya çıkmıs ve bütün kamu
otoriteleri normallesme sürecine iliskin bir yol haritası belirlemek üzere gayret sarf etmeye
baslamıstır.

HSK Genel Kurulu da, yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandasların
saglıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme, “yeni normale” dönüs eylem
planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum degerlendirmesi yapma amacıyla,
29/05/2020 tarihinde, olaganüstü gündemle toplanarak, oybirligi ile asagıda gösterilen
hususları kararlastırmıstır.

1-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutuklulugun degerlendirilmesi
yönünden) ve acil isler, dava zamanasımı yakın olan sorusturma ve kovusturma dosyaları,
yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diger is ve islemler haricindeki adli ve
idari yargı ilk derece mahkemelerine ait durusma ve kesiflerin 16/06/2020 tarihine kadar
ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına,
2-Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bassavcılıkları ile Bölge Idare Mahkemeleri, Idare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (durusma ve kesif yapılmasını gerektiren dosyalar
hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 01/06/2020’den itibaren baslatılmasına,
3-Kamu davasının açılmasının ertelenmesine iliskin tedbirin 01/06/2020 tarihi
itibarıyla sonlandırılmasına,
4-Adli Yargı Ilk Derece Mahkemelerine ait durusma ve kesif dısındaki adli
hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadıgından; suç ve suçluyla mücadele
islemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir geregi olarak, adli hizmetlerin
belirtilen istisnalar dısında gecikmeksizin yerine getirilmesine,
Her bir mahkeme ve Cumhuriyet bassavcılıgının; dosyaların incelenmesi, notlanması,
gerekçeli kararların yazılması, tarafların durusmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan
dava ve islerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip islemlerinin icrası gibi
yargısal faaliyetler ile durusma ve kesif dısındaki diger rutin islemlerin sürdürülmesi
hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
5-Salgın tedbirleri nedeniyle olusan is yükünün ortadan kaldırılması amacıyla,
20/07/2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin
karsılanmamasına,
6-Daha önce Cumhurbaskanlıgı Idari Isler Baskanlıgı Personel ve Prensipler Genel
Müdürlügünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan sahısların
kapsamı daraltıldıgından, 01/06/2020 tarihinden itibaren yalnızca altmıs yas üstü kronik
rahatsızlıgı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına,
Altmıs yas üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kronik
rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanagından
istifade ettirilmelerine,
7-Idari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktıgı mahkeme ve isler için,
mahallin sartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon baskanları ve Cumhuriyet
bassavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,
8-01/06/2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Saglık Bakanlıgı’nın
belirledigi “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve Bilim
Kurulunun bu dogrultudaki önerilerine riayet edilmesine,
9-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,
Karar verilmistir.
Bilgilerini ve geregini rica ederim.
Mehmet YILMAZ
Baskanvekili
e-imzalıdır.

Dagıtım:
Geregi: Bilgi:

Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Baskanlıklarına Yargıtay Baskanlıgına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Bassavcılıklarına Danıstay Baskanlıgına
Bölge Idare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Baskanlıklarına Adalet Bakanlıgına
Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baskanlıklarına Türkiye Barolar Birligi Baskanlıgına
Cumhuriyet Bassavcılıklarına
Not : Bu evrak 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıstır.
Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.