SON TV

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu, ÖSYM'nin belirttiği tarihe girilmesinin ardından adayların gündemini oluşturdu.

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları için beklenen güne girildi. 28 Aralık Cumartesi günü yurdun pek çok noktasında gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları için sorgulamalarına başladı. Peki, İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İcra Müdürlüğü sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İcra Müdürlüğü sınavı, 28 Aralık Cumartesi günü bazı illerde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, İcra Müdürlüğü sınav sonuçlarının, 22 Ocak Çarşamba günü açıklanacağını duyurmuştu.

Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içine eklenecektir.

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmadı.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapıldı.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandı.

Buna göre;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirildi.

Bu 10 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplandı. Her bir alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulundu. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürüldü.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacak.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacak.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacak.

0/5 (0 Reviews)