SON TV

İş bankası kimin? İş Bankası CHP hisseleri yüzde kaç var?

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası İş Bankası sahibi kimdir? İş Bankası hisseleri kime aittir? İş Bankası ile ilgili polemikler gündemdeki yerini koruyor. Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri ile ilgili olarak, 'Konuyu Meclis'e getiriyoruz. İnşallah Meclis'ten bunu çıkaracağız ve bu hisselerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesine girmesini sağlayacağız' dedi.

İş bankası kimin? İş Bankası CHP hisseleri yüzde kaç var?

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk‘ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL’ydi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL’lik bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştı.

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL’ydi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL’lik bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştı.

İŞ BANKASI TARİHÇE

Türkiye’de bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, sınai gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak, yeni kurulan bir ülke için yaşamsal önemde etkinliklerdi.

Cumhuriyet’in ilanından önce, ülkenin iktisadi ve sosyal sorunlarının çözümlenmesi gündeme gelmişti. Bu dönemde tasarrufu teşvik ederek toplanacak fonlarla bütün ekonomik faaliyet kollarını finanse edebilecek, gerektiğinde çeşitli alanlarda sanayileşme hareketinin başlatılmasına kendi kaynaklarıyla katılabilecek milli bir kuruluşun doğması ve milli bankacılık sisteminin oluşturulması ihtiyacı derin bir şekilde hissediliyordu.

İlk Genel Müdür Celal Bayar

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası, Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın liderliğinde 2 şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Banka, 1 milyon liralık nominal sermaye ile kuruldu. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin liralık bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılandı.

Kuruluştan bugüne…

Kuruluşundan beri halka açık bir şirket olan İş Bankası, geçen sürede Emekli Sandığı aracılığı ile çalışanlarının ve emeklilerin ortaklık içindeki payının yüzde 45’lere kadar yükseldiği, ülkemizde benzeri olmayan bir ortaklık yapısına kavuştu.

Temmuz 2002 itibariyle İş Bankası ortaklık yapısı içerisinde İş Bankası Emekli Munzam Sandık Vakfı’nın payı yüzde 44,01, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) payı yüzde 28,09, halka açık pay ise yüzde 27,3’tür. Mayıs 1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin İş Bankası’ndaki yüzde 12.3 oranındaki payı, halka arz işlemi ile yerli ve yabancı yatırımcılara sunuldu.

Bu hisseler bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Londra Borsası’nda işlem görmektedir. İş Bankası’nın 2001 yılı sonundaki 6.trilyon 614 milyar 724 milyon lira tutarındaki piyasa değeri Türkiye’de 2001 yılında halka açık şirketler arasındaki en yüksek piyasa değeridir. İş Bankası’nın piyasa değeri, 2001 yıl sonu itibariyle toplam 310 şirketin işlem gördüğü İMKB’nin yüzde 9,64’ünü oluşturmaktadır.