SON TV

İskenderun’da kentsel dönüşüme karşı açılan ikinci davayı Danıştay reddetmiş

İskenderun'da 5 mahallenin dönüşümü için karar almış, hem seçim çalışmalarında kentsel dönüşüme hayır kampanyası düzenleyen CHP teşkilatları, hem de kurulan derneklerin itirazlarıyla Danıştay ilk başvuruda kararı iptal etmişti. Yine İskenderun'daki kentsel dönüşümle ilgili ikinci kez açılar davanın Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından 2020 yılında reddedildiği ortaya çıktı. Davayı açan tarafların iddialarının ise dönüşümün yapılacağı yerdeki arsaların değerli olması ve el değiştirme şüphesi olduğu öğrenildi.

İskenderun’da kentsel dönüşüme karşı açılan ikinci davayı Danıştay reddetmiş

İskenderun’da 5 mahalle 2013’te riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Yüzde 65’i ruhsatsız binalardan oluştuğu için alınan karar, muhalif kesimlerin dava açmasıyla, Danıştay tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 5 mahalle bir kez daha riskli alan ilan edildi ancak, bu karar da yine dönüşüme karşı çıkanlarca Danıştay’a taşındı. Deprem felaketinde yıkılan 185 bina vatandaşlara mezar oldu.

BAKANLIK: “AFET ANINDA CAN VE MAL KAYBI OLUR”
Danıştay’ın 5 mahalle için verdiği kentsel dönüşümün durdurulması kararına SABAH ulaştı. Danıştay 14’ncü dairesinin verdiği kararlar sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşümün devam ettirebilmesi için temyiz ettiği dava, 2018 yılında İdari Dava Dairelerin Kurulu’na geldi. İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm, Yenileme, İmar ve Kamulaştırma Derneği ile 8 vatandaşın karşı taraf olduğu davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alan olarak ilan edilen alanda bulunan yapıların büyük bir çoğunluğunun yığma kargır ve 1-2 katlı yapılar olduğu, bu yapıların niteliklerinin “kötü” ve “orta” durumda olduğunu belirterek afet anında can ve mal kaybına yol açma riski olduğu kaydedildi.

TEKNİK RAPOR EKSİKLİĞİ
Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu ise davaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespitleri ortaya koyan herhangi bir bilgi, belge veya teknik rapor sunulmadığını, bina bazında veya aynı sınıfta bulunan binaları temsil edebilecek sayıdaki binada bilimsel verilere dayanan tespit yapılmadığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın temyiz talebini reddeden kurul, Danıştay 14 dairesinin kararını hukuka uygun buldu.

DAVACILAR : “ARSALAR DEĞERLİ”
Bakanlar kurulunun 2017 yılında çıkardığı ikinci kararnamenin ardından yeniden Danıştay 6. Dairesine kararın durdurulması için itiraz da bulunuldu. Davacılar Bakanlar Kurulu kararıyla riskli ilan edilen alanın, İskenderun kent merkezindeki çok kıymetli arsalar olduğunu, dava konusu işlemle bu arsaların el değiştirmesinin amaçlandığını ileri sürdü. Anayasa ile teminat altına alınan mülkiyet haklarının ihlal edildiğini belirtti. Danıştay 6. Dairesi de kararı reddetti. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun ise bu kararır 2020’de onadığı, kentsel dönüşümün iptal edilmesini reddettiği öğrenildi.