SON TV

İsteğe bağlı nakil çalışması şartları belli oldu! Nakil başvurusunda son gün 6 Temmuz

İsteğe bağlı nakil çalışması şartları belli oldu! Nakil başvurusunda son gün 6 Temmuz

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından kadrolu personelin isteğe bağlı nakil çalışması ile ilgili şartlar belli oldu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan başvuru koşullarında, Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevli olanlar isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacağı belirtildi. İsteğe bağlı nakil koşullarında Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 22/A ve 22/C maddeleri gereğince sadece süreden nakil talebinde bulunanlara ilişkin olup, aile birliği, sağlık, can güvenliği vb. diğer mazeret nakil taleplerini kapsamayacağı, 31 Ağustos itibariyle son görev yeri beşinci ve dördüncü bölge olan personel en az iki, üçüncü bölge olan personel en az üç, ikinci bölge olan personel en az dört, birinci bölge olan personel en az beş yıl süreyi tamamlamış olmaları halinde başvuruda bulanabilecekleri kaydedildi.

Görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanların başvuruda bulanabileceği belirtildi. Hizmet gereği atanan personellerin, atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmayanlar ve son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar başvurabilecekler.

EŞ DURUMU TERCİHLERİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

İlan kapsamında bulunan ancak ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacağı belirtilen şartlarda, ‘Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışması’ ilanı kapsamında bulunup anılan ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacağı ifade edildi. Başvuru kapsamında, her iki eşin de bu ilan kapsamında bulunması ve aynı yerde görev yapması halinde, her birinin isteğe bağlı nakil talebinde bulunmaları ve eşlerin her birinin bu ilanda belirtilen şartları ayrı ayrı sağlamaları gerekmekte. Sistem, puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacak.

Atanma talebinde bulunan eşlerin farklı unvanlarda bulunması halinde, yerleştirilecekleri mahalde her iki unvanda da ihtiyaç durumu gözetilecek. Eğer eşlerden birinin tercih ettiği adliyede o unvanda ihtiyaç yoksa her ikisinin de ataması yapılmayacak. Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunup da talep ettiği yere atanması veya farklı unvanlarda görev yapan ve talep ettikleri yerde ihtiyaç bulunmaması sebebiyle atamaları yapılmaması gereken eşlerden birinin atanması durumunda yapılan atama işlemi iptal edilecek. Eşlerden birinin ‘Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışması’ ilanı kapsamında bulunması durumunda, nakil talebi sözleşmeli personelin isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme çalışması ile birlikte değerlendirilecek. Eşlerden birinin atanamaması durumunda diğerinin de ataması yapılmayacak.

SON GÜN 6 TEMMUZ

Başvurular UYAP Personel Uygulamaları rolünden, ‘Kişisel İşlemler’ sekmesinden ‘Sadece 657’ye Tabi Personele Ait Atanma Talep Formu’nun doldurulmasıyla yapılacak. Sistem haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 25 Haziran’da başlayacak, 6 Temmuz’a sona erecek. Personel Merkezi Nakil Sistemi üzerinden tercihler alındıktan sonra son başvuru tarihine kadar başvuruların iptali ve tercih değişikliği gerçekleştirilebilecek, ancak son başvuru tarihinden itibaren hiçbir aşamada başvuru iptali ve tercih değişikliği talepleri kesinlikle kabul edilmeyecek. Sistem üzerinden en fazla 5 tercih yapılabilecek. Tercihlerin ‘’e tamamlanması mecburiyeti bulunmamakta. Tercih dışı herhangi bir yere atama yapılmayacak.

İsteğe bağlı nakil talepleri ile ilgili personellerin yapması gerekenler hakkında, “İsteğe bağlı nakil talepleri, hizmet puanı, tercih sırası, halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Talepte bulunan personelin hizmet puanı; memuriyete başladığı tarihten itibaren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/A ve 22/C maddelerinde belirtilen beş bölgede, 31/08/2021 tarihine kadar geçirilen süreden askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirdiği süre ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası düşülerek bulunan hizmet süresinin her yılı (sistemde 1 yıl 360 gün olarak tanımlandığından puanlama gün üzerinden hesaplanacaktır), Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır. Aynı yeri tercih eden personelden puanı yüksek olan personel görev yaptığı adliyenin normu dikkate alındığında gidebilecek personel kotasını aşmamak kaydıyla tercihine yerleştirilecektir. Örnek olarak farklı iki mahalden aynı yeri tercih eden iki personelden puanı yüksek olan personelin bulunduğu adliyenin normu dikkate alındığında, ilgili gidebilecek personel kotasını aşmışsa sıradaki farklı mahalde
görev yapan personelin puanı daha düşük olsa bile tercihi dikkate alınacaktır.

Nakil talebinde bulunanların puanları eşit ise sırasıyla tercihlerin sıralamasına ve doğum tarihine göre (yaşı büyük olan öncelikli) yerleştirme yapılacaktır. Aynı mahalden farklı iki yeri tercih eden personelden görev yaptıkları adliyenin normu dikkate alındığında; puanı yüksek olan personelin, gidebilecek personel kotasını aşmamasına rağmen tercih ettiği mahallin giriş kotasının dışında kalması sebebiyle atanamaması durumunda, farklı yeri tercih eden sıradaki personelin puanı daha düşük olsa bile tercih ettiği mahale yerleştirilmesi yapılacaktır. Herhangi bir adliye için giden-gelen toplam personel sayısı; her bir unvan için o adliyenin personel durumuna göre belirlenecektir. Yazı işleri ve idari işler müdürleri hariç diğer personelin komisyon içi nakil talebi kabul edilmeyecektir. Bir adliyeden başka bir adliyeye giden-gelen personel sayısı o adliyenin normu da dikkate alınarak kota konulmak suretiyle sisteme tanımlanıp belirlenecektir. Bu şekilde belli bir unvanda belirlenen kota sayısından fazla personelin ataması sistemsel olarak gerçekleşmeyecektir. Ancak karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle kota uygulamasına takılmadan sistem her iki adliyenin normunu bozmadan atama işlemi yapabilecektir” denildi.