SON TV

Kamuda, performansa göre yeniden işe yerleştirme gündemde

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber, kamu çalışanları için yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri gündemde. Değerlendirmeler ışığında kamu personelleri için yeniden işe yerleştirmeler söz konusu olabilecek

Kamuda, performansa göre yeniden işe yerleştirme gündemde

Uygulamaya alınan Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamuda çalışan memurlar için yetenek ve performans değerlendirmesi yapılacak. Performansa göre memurların maaşları değişecek, verimli çalışan memurlara ödül verilecek.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken, memura “ödül” ve “performans” sistemi hayata geçiriliyor.

YETENEK ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Dört ayaklı değişim paketi kapsamında, kamu çalışanları için özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek. Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Norm kadro çalışması yapılacak ve derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki aksaklıklar giderilecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak.

YENİDEN İŞE YERLEŞTİRMELER GÜNDEMDE

İlk kez Türkiye’nin insan kaynakları, yetenek envanteri çıkarılıyor. Sabah’ta yer alan habere göre; Kamuda yaklaşık 3 milyon 200 bin personel çalışıyor. İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bunun ardından başlayacak. Değerlendirmeler ışığında yeniden işe yerleştirmeler söz konusu olacak. Etkin performans sistemi oluşturularak hizmet ve personel ücret ilişkisi sağlıklı hale getirilecek.

VERİMLİ ÇALIŞAN MEMURLARA ÖDÜL VERİLECEK

Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre ölçümler yapılacak. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.Yeni sistemde verimli çalışan memurlar teşvik edilerek, ödül verilecek.

Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak bir insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Kamuda katsayı-gösterge, derece- kademe konularında yaşanan tüm sorunlar çözülecek.

ETİKETLER: