SON TV

O hakim meslekten çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Hakim Ahmet Çakmak, Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edildi. Cumhuriyet Gazetesi, daha önce de farklı gerekçelerle soruşturma geçiren Çakmak’ın ikinci kez yer değiştirme cezası alması nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanununca meslekten çıkartılma cezasıyla cezalandırılmasını çarpıtarak haber yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde Çakmak’ın iki kez yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına neden olan olaylar bütünü ise çok çarpıcı. Tüm bunları görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi’nin Hakimler ve Savcılar Kanununca görevden uzaklaştırılmasına karar verilen Çakmak’ı savunması ise dikkat çekti.

O hakim meslekten çıkartıldı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), çok sayıda itiraz yapılmış, bu itirazların tümü reddedilmişti. Bu itirazlardan biri de; görev ve yetkisinin dışına çıkarak YSK’ya gönderilmek üzere Hakkari İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na 28 Mart 2023’te dilekçe sunan Hakkâri Hâkimi Ahmet Çakmak’a aitti. Çakmak, Erdoğan’ın aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla adaylığının iptaline karar verilmesini istemiş, bunun üzerine hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Ancak Çakmak hakkında daha önce de farklı gerekçelerle inceleme ve soruşturma yapılmış, bunun neticesinde HSK İkinci Dairesince Çakmak’ın yer değiştirme cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi, Hakim Çakmak’a haksız yere yere ikinci kez yer değiştirme cezası verildiğini belirterek çarpıtma bir haber yaptı. Çakmak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını YSK’ya götürdüğü için Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun hedefinde olduğunu iddia etti. Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten çıkartılmasına karar verilen Çakmak hakkında daha önce çeşitli gerekçelerle soruşturma yapıldı. Çakmak’ın iki kez yer değiştirme cezasıyla çarptırılmasına konu olan olaylardan bazıları şöyle:

-Reşit olmayan çocuk hakkında tutuklama talebinde bulunan Cumhuriyet Savcısının cinsel suçlar yönünden eğitime alınması talebiyle HSK’ya müzekkere yazdı.

-Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 06 Ocak 2022 tarihli kararıyla
Vezirköprü Hâkimliği’ne görevlendirme konulu yazısını tebellüğ etmeyerek imzalamadı ve Vezirköprü Adliyesindeki görevine geç başladı.

-Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi’nin kararına karşı dilekçe yazarak meslekî etik kurallarına aykırı ifadelere yer verdi ve ayrıca bu yazıyı ilgisi olmayan ortamlarda paylaştı.

-Öğretmen olan komşusu hakkında TMK’nın 432. Maddesi hükümlerinin uygulanması amacıyla Akçakale Sulh Hukuk Mahkemesinden talepte bulundu.

Kararname kapsamında Hakkari’ye tayin olması nedeniyle Genel Sekreterliğe “2022 Ana Kararnamesi ile Hakkâri’ye yapılan atamamın yeniden incelenmesi” talebiyle dilekçe yazan Çakmak, “Hakkâri’ye yapılan atamamın yeniden incelenerek iptalini istiyorum. Adana, Mersin ve Tarsus sıralaması gözetilerek bu yerlerden birine atanmamı talep ediyorum. Hakkâri’ye yapılan bu atamam iptal edilmediği takdirde itiraz hakkı da verilmez ise kesinleşeceğinden dolayı 5 milyon Euro’luk tazminat talebi ile AİHM’e gideceğim. HSK 2. Dairesindeki soruşturma dosyamın ne kadar özensiz taraflı ve yanlı hazırlanıldığından, -güldür güldür şova- parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim. Ayrıca HSK 2. Dairesindeki soruşturmamda 06/01/2022 tarihinde verilen Vezirköprü’ye geçici görev ile ilgili soruşturmanın selameti denmesine rağmen 04/01/2022 tarihinden sonra bu dosyama herhangi bir bilgi, belge ve delilin girmediğini de anlatmakla birlikte buna benzer birçok hak ihlalini de belirteceğim. Yaşadığım bu mobbingi, ayrımcılığı birçok gerekçe ile gerekçelendireceğim. Ayrıca yaşadığım bunca olayın en önemli sebeplerinden birinin Yargıçlar Sendikası üyesi olmamdan kaynaklı olduğunu da belirteceğim. Bu ve buna benzer birçok hak ihlalini AİHM’in önüne sunacağım. HSK 2. Dairesinin kesinleşmemiş tarafıma verildiği söylenen yer değişikliği disiplin cezasının HSK 1. Dairesi tarafından işleme alınarak tarafıma Hakkâri’ye yapılan atama kararı en başta ağır bir mobbing olup bu yapılanlar Anayasa, usul ve yasalara, hukukun evrensel ilkelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, AİHM kararlarına, BM Bangolar Yargı Etiği İlkelerine, Avrupa Konseyi Hâkimler Rolü ve Bağımsızlığı Tavsiye Kararı BM Yargı Bağımsızlığı ilkelerine aykırıdır” şeklinde ifadelere yer verdi.

Çakmak, Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi kararıyla yer değiştirme cezası ile cezalandırıldı, yeniden inceleme talebi ise reddedildi.

Tüm bu olaylar üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, 06 Temmuz 2023 tarihli kararı ile Çakmak’ın meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına, karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hâkimler ve Savcılar Kanununca bir derecede iki yer değiştirme cezası alan bir yargı mensubunun meslekten çıkarılacağı hükmü yer almasına rağmen, Cumhuriyet Gazetesinin söz konusu hakim hakkındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yürütülen soruşturmaları görmezden gelerek ve çarpıtarak yaptığı haber dikkat çekti.

KAYNAK-SABAH