SON TV

Yargıda devrim … “Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi” hayata geçiriliyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde “Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi” faaliyete geçiriliyor. Sistemin tanıtım toplantısına katılan Bakan Bozdağ, “Bu sisteme yargının sürekli tomografisini çeken bir sistem olarak bakıyorum. Bu sistem sağlıklı işler ve işletilirse pek çok doğru kararın alınmasına, pek çok eksikliğin tamamlanmasına, yanlışın düzeltilmesine, ihtiyacın giderilmesine, sorunların çözülmesine katkı sunacaktır” dedi.

Yargıda devrim … “Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi” hayata geçiriliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun bünyesinde faaliyete geçirilmesinin tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bozdağ, “Milletimizin adalete olan güveninin artması, yargı hizmetlerinden memnuniyetin yükselmesi ortak amacımızdır. Türkiye’de yargıya güvenin ve yargıdan memnuniyetin artması için sadece hakim ve savcılarımızın verdiği kararlar yetmez. Bunun yanında sistemin bütünüyle sağlıklı işlemesinde büyük fayda vardır. Adalet sadece mahkemelerde değil, aileden tutun toplumun her alanında ayakta tutulması gereken, her işin temeli görülmesi gereken ve ona göre değer verilmesi gereken yüce bir değerdir” dedi.
BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNE YENİ BİR NEŞTER VURACAĞIZ
Bilirkişilik sistemi içerisinde aksayan yönlerin olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ, bu alanda yeni bir düzenleme yapılacağı bilgisini paylaştı. Bakanlık olarak çalışmanın sürdürüldüğünü, yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını bildiren Bakan Bozdağ, “Bilirkişilik konusuna yeni bir neşter vurma ihtiyacını bakanlık olarak duyuyor ve bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilirkişilikten beklenti neyse o çerçevede sistemin işlemesi, hakim ve savcılarımıza çıkan raporların yol göstermesi son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda çok ciddi şikayetlerinin bakanlığımıza ulaştığını bildirmek isterim. Bu şikayetleri de dikkate alarak bu konuda ciddi bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız ve bu alana yeni bir neşter vuracağız” ifadelerini kullandı.

Yargının Etkinliği Bürosu tarafından faaliyete geçirilen “Performans Esaslı Değerlendirme Ve İzleme Sistemi”nin devreye alınmasının yeni bir adım olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, sisteme ilişkin şunları söyledi:
“Adaletin zamanında tecelli etmesi, makul sürede yargılamaların olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artması, yargı içinde yer alan bir takım sorun ve tıkanıklıkların doğru bir şekilde tespiti son derece önemlidir. Bu sisteme yargının sürekli tomografisini çeken bir sistem olarak bakıyorum. Nerede arıza var, nerede dosya birikiyor, nerede soruşturma evrakı uzun zamandır işlemsiz bekliyor, nerede aksama var, iş yükü niye yığılmış… Eğer iş birden patlamışsa oraya yeni bir mahkeme kurma imkanımız var onu kurarız. Eğer başka başka sebepler varsa onu çözme imkanımız var o sorunu çözen kararlar alır adımlar atarız. Eğer başka sorunlar varsa onun üzerine gideriz. Yargılamanın hızlandırılması ve makul sürede tamamlanması bakımından bu sistemin sağlıklı bir şekilde uygulanması son derece yargımız ve vatandaşlarımız bakımından büyük önem arz etmektedir. Bir nevi UYAP’ın ortaya sunduğu imkanların hakimlik ve savcılık teminatı ve yargı bağımsızlığı ilkeleri de gözetilerek Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri de esas alınarak HSK tarafından bu performansların sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi elbette HSK’nın pek çok işinde kendisine de yardımcı olacak verileri onların eline sunması bakımından da kıymetlidir.”
Yeni hayata geçirilen sistemin sağlıklı işlemesiyle birçok ihtiyacın giderilmesine ve sorunların çözülmesine katkı sunacağını belirten Bozdağ, “Bu adımın adaletin zamanında tecelli etmesinde, vatandaşımızın iş ve işlemlerini bir yandan avukatları aracılığıyla takip ederken öte yandan sistem üzerinden de süreçlerin analiz edildiğimi bilmesinde çok büyük bir fayda vardır. Buradan ortaya çıkacak sonuçlar, çıktılar Türkiye’nin adalet politikalarının oluşturulmasında, Adalet Bakanlığının alacağı ve atacağı adımlar da büyük önem arz edecektir. Hakim ve savcılarımızın burada kendi usullerince yazışmaları, sorunları aktarmaları ve HSK tarafından bu sorunların analiz ve değerlendirilmesinin yapılması da son derece kıymetlidir. Umarım, Yargının Etkinliği Bürosunun öncülüğünde ve organizesinde işleyecek olan sistemi, bu sistemin kurulmasından beklenen faydaları, beklentilerin üzerinde hayata geçirir. Bu sistem sağlıklı işler ve işletilirse pek çok doğru kararın alınmasına, pek çok eksikliğin tamamlanmasına, yanlışın düzeltilmesine, ihtiyacın giderilmesine, sorunların çözülmesine katkı sunacaktır” diye konuştu.
YARGI REFORMU STRATEJİSİNDE YER ALIYORDU
HSK, Yargı Reformu Stratejisinde yer alan Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemini (PEIDS) hayata geçirdi. Sistemin inşası ve işleyişinde yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerinin esas alınması gözetildi. Yeni öngörülen sistemle, uzun süren soruşturma ve davaların önüne geçilmesi, dosya birikiminin önlenmesi, iş yükünün dengeli dağılımı gibi konularda ilerleme sağlanması mümkün olacak. Ayrıca bu sistem, yargı idaresine ilişkin alınacak kararlar yönünden veri kaynağı işlevi de görecek.
SİSTEMİN AMACI
Öngörülen sistemle yargıya güvenin artırılması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, adil yargılanma hakkı kapsamında makul sürede yargılanma ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi, genel olarak bireyler ve yargı paydaşlarının memnuniyetinin artırılması ve yargısal kalitenin yükseltilmesi amaçlanmakta.
SİSTEMİN HEDEF VE STRATEJİLERİ
-Makul sürede yargılanma hakkının tüm yargılama faaliyetleri bakımından dikkate alınan temel
bir ilke olarak benimsenmesi ve yerleşmesinin temini,
– Dosya birikimi ve olağan dışı artışların oluşum sürecinde tespiti ile uzun süren soruşturma ve
yargılamaların önüne geçilmesinin sağlanması,
-Yargıda hedef süre uygulamasına destek olunması.