SON TV

HSK’dan ‘adliyelerde esnek çalışma’ açıklaması

Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüse karşı adliyelerde alınacak önlemler belli oldu. Bu kararlar ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 'adliyelerde esnek çalışma' açıklamasında bulundu.

HSK’dan ‘adliyelerde esnek çalışma’ açıklaması

Adalet Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüse karşı adliyelerde alınacak önlemler belli oldu. Bu karar sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderilmek üzere bir duyuru hazırlandı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı duyuruda şu satırlara yer verildi: “22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde:

Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, daha önce COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalışmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan, vali, belediye başkanı veya üst yönetici tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede;

Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.”

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç da Twitter üzerinden konuyla ilgili şunları söyledi: “Covid-19 Salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın çalışma yöntemlerine ilişkin duyurumuz bütün teşkilatımıza gönderilmiştir.”