SON TV

Mustafa Kaplan’dan Cumhurbaşkanı’na mektup

Tahşiye kumpasında 16 ay hapis yatan yazar Mustafa Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir mektup yazdı

Mustafa Kaplan’dan Cumhurbaşkanı’na mektup

Tahşiye kumpasında 16 ay hapis yatan yazar Mustafa Kaplan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önemli bir mektup yazdı.

İşte Kaplan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleme aldığı “Cumhurbaşkanı’na Mektup” başlıklı yazı:

Cumhurbaşkanı’na Mektup 

 

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Üzerinde yaşadığımız, şehid kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının huzur ve emniyet içinde kalması, hepimizin ortak arzusudur. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın, yarınlara güvenle bakabilmesinde asgarî geçim şartları da büyük rol oynamaktadır. Geçim sıkıntısı çeken birçok gencimizin terör örgütlerinin tuzağına düştükleri de bilinen gerçeklerdendir. Malûmunuz olduğu üzere, dinimizin zengin-fakir arasındaki uçurumu ve husûmetleri kaldıran “zekât” vecibesi, asırlardan beri kitâb ve sünnete uygun olarak îfâ edilmekte idi. Pek çok hayırsever vatandaşımızın zekât, fitre, sadaka, teberruat, nezir ve kurban gibi yardım faaliyetleri, çeşitli kanallarla muhtaç kimselere ulaştırılmakta idi. Ancak son yıllarda, başında bulunduğunuz devlet organlarının da tesbitiyle, gerçek fakir ve muhtaçlara ulaştırılması gereken zekât ve benzeri yardımlar; cemiyet, cemaat, dernek, vakıf kılığında görünen birtakım oluşumlar tarafından başka alanlara aktarılmaktadır. Bu yanlışın giderilmesi ve yardımların gerçek fakirlere ulaştırılabilmesi için “Kitâbü’z-Zekât” adlı bir eser yayınladık. Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî) tarafından kaleme alınan, dört amelî mezhebe göre zekât ve benzeri vecibelerin nasıl uygulanacağını anlatan kitap, fakir ve muhtaçların haklarını da önemle zikretmektedir. Devletin resmî kurumları tarafından “paralel yapı” olarak belirlenen ve mahkeme kayıtlarına da “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)” ünvanıyla giren beynelmilel bir örgütün beslendiği temel kaynaklardan birisi de zekât ve benzeri yardım faaliyetleridir. Yayınladığımız “Kitâbü’z-Zekât” adlı eser, böyle zararlı cereyanların, ülke halkının temiz duygularını istismar ederek kendilerine menfaat devşirmesinin önüne geçme yollarını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Müslüman halkımızın yardımseverlik potansiyelini birtakım zararlı örgütlere aktarmak isteyenleri engelleme yolunda, bu çalışmamızın büyük faydası olduğuna inanıyoruz. Bu münasebetle “Kitâbü’z-Zekât” adlı eserimizin, bütün kütüphanelere, müftülüklere, dinî eğitim veren kurumlara gönderilmesi için yardımcı olmanızı ümit ediyor, millet hizmetinde başarılı olmanızı Allah’tan temenni ediyoruz.

Mustafa Kaplan

BMB Yayıncılık Ltd. Şti Genel Müdürü (Tahşiye Yayınları, Rahle, Yayınları, Cihangiran Yayınları)

ETİKETLER: