SON TV

MEHDİ ZUHUR ETTİ Mİ?

Yıllar önceydi. 30 yaşlarında kısa sakalları olan bir genç ziyaretime geldi. Yüzünde inanmışlığın verdiği nurdan ziyade şartlanmış kişiyi andıran ifade mevcuttu. “Sizinle görüşmek istememin sebebi büyüğüme bağlanmanız için davet etmektir” diye söze başladı. Sonra devam etti:

“Benim bağlı olduğum şahıs ahir zaman mehdisidir. Bütün deliller, büyüğümüzün o yüce zata uyduğunu göstermektedir. Şu an ona inananlar olarak sayımız 20’yi geçmiştir. İnşallah 40’ı bulunca gizli olan faaliyetlerimiz aşikâr hale gelecektir. Sizi o mübarek zatın bağlısı olarak görmek arzumuzdur. Kendisinin selamlarıyla bunu tebliğ ediyorum.”

Bu gence benim bir kişiye bağlanmaktaki zorluğumu anlattım. Teşekkür ederek yolunda başarılar dileyerek gönderdim. Aradan 10 seneden fazla geçti. Her halde sayıları bir türlü 40’ı bulamadı ki sesleri henüz çıkmadı. Yani aktif faaliyete geçemediler.

Aslında meslek olarak mehdi veya mesih iddiaları olan pek çok kişiyle görüşüyorum, onları dinliyorum. 04.01.2014 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nde İsmail Kılıçarslan beyin “Mehdi burada, Mesih de birazdan gelir” başlıklı ilginç bir yazısı çıktı. Bu yazıda 18 Kasım 1978’de modern bir kült olan Halkın Tapınağı hareketinin kurucusu Jim Jones’un müritlerine toplu ölüm provası yaptırdığı anlatılmış. Vaazını“söz, başka bir yerde buluşacağız. Ölüm şereftir. Bu, bugün ölecek herkes için büyük bir gösteridir” cümleleriyle bitirmiş. Bu vaazın ardından, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 900’den fazla mürit, siyanür ve başka yöntemlerle topluca intihar etmişler.

Mehdinin askerleri

Kendisinde dini üstün bir nitelik görerek çevresine taraftar toplayarak ve otistik topluluklar oluşturan birçok mistik kişiye bugün de çeşitli ülkelerde rastlanılmaktadır. Batı dünyasında Mesih olarak, Kurtarıcı adıyla anılan bu tip kült liderleri İslami kültürde daha çok Mehdi veya Mehdi öncüsü iddiasıyla ortaya çıkarlar.

Mehdi, hidayete erdirici veya kurtuluşu sağlayıcı anlamındadır ve Kur’an-ı Kerim’de sözü geçmez. Zayıf kabul edilen bazı islami kaynaklarda bahsedilir. İslam dünyasında, özellikle kargaşa ve ümitsizliğin hakim olduğu devirlerde “mehdi bekleme” fikri ve “mehdi olduğunu iddia etme” zaman zaman toplumları sarmış, yaygınlaşmıştır. Bunlardan oldukça başarı kazananlar da mevcuttur. Sudan’da ortaya çıkan ve “mehdi” olduğunu iddia eden Ahmet adlı kişi 1884 yılında İngilizlerle mücadele ederek yönetimi ele geçirmiş ve halifeliğini ilan etmiştir.
Bu tip hareketlerde Mehdide ve bağlılarında ortak olarak görülen ilginç bazı özellikler mevcuttur. Bunlardan bahsetmek istiyorum:

*Bu liderler rüya veya ilham-ı ilahi gibi kanallarla mutlaka Allahü Teala veya Peygamberimizle sürekli iletişim halindedirler.

*Mehdi veya Mesih, direkt Allah ile iletişim halinde oldukları için hatasızdırlar. Onlar yanlış yapmazlar, eleştirilemezler, gözü kapalı her dediklerine inanılmalıdır. Jim Jones örneğinde olduğu gibi lider ölümü işaret ettiğinde gözünü kırpmadan bağlıları kendini feda ederler.

*Mehdi kurtarıcıdır, dolayısıyla ona bağlı olanlar kesin olarak kurtuluştadır. Hatta o kişiler derecesi yüksek, mutluluğa ermiş, ahireti garanti etmiş yüksek kademedeki müminlerdir.

*Her geçen gün taraftarları; inandıkları Mehdi’nin gücünün, yayılımının, etkisinin arttığını düşünürler.

*Her olayı inandıkları liderin gücünü gösteren bir hadise olarak yorumlarlar.

*Bu Mehdi iddiasındaki kişiler narsistirler, gurur ve kibir içerisindedirler. Kendilerine aşırı güvenleri söz konusudur. Bu kişiler tavsiye ve telkini hiçbir zaman dikkate almazlar. En akıllı, en üstün kendileridir ve böyle şeylere ihtiyaçları yoktur

*Kullara teşekkürü bilmezler, herkes ona hizmet etmelidir. Çünkü o, Allah’ın sevgili kulu ve dünyadaki gölgesidir.

*Bağlılar liderlerini hatasız, günahsız, kusursuz olarak bilirler.

*Bu liderlerin sık fikir ve davranış değiştirmeleri dikkati çeker. Bir gün kadınların ağızlarını dahi kapatmalarını gerektiğini söylerken bir başka zaman başlarını açabileceklerini ifade ederler.

*Yalan, iftira, bel altı vurma bu tip hareketler için sıradandır. Çünkü önemli olan gruplarına hizmettir.

*Diğer dindar grup ve cemaatleri küçümserler. Kendileri üstündür, kurtuluştadırlar
Şu an ülkemizde ve İslam dünyasında o kadar çok Mehdi ve Mesih iddiasında olan hareketler var ki incelenmeye ve araştırılmaya değer. Daha yazılacak çok şey olduğuna inanıyorum.

YAZARIN SON YAZILARI
Yaşlılıkta cinsellik - 17 Şubat 2017
Anne ile sohbet - 10 Mayıs 2016
Yürüyüş - 2 Ocak 2016
İyilik terapisi - 6 Ekim 2015